Gimnàs GYM Europa29 – Ciclisme

Bicicleta estàtica DOMYOS BIKE 900 (Decathlon)

ÚS NOMÉS PER ADULTS!!!!

La bicicleta estàtica ens permet una activitat física que millora la capacitat cardiovascular i la salut respiratòria, ensems que tonifica tot el cos: glutis, quàdriceps, isquiotibials, bessons, lumbars i els músculs abdominals. Aquest model ED900 incorpora un transmissor magnètic que assegura un pedaleig suau sense impactes. És una bicicleta auto-alimentada per una roda d’inèrcia dinamomètrica de 8Kg. Inclou sensors cardíacs. Pesa 42 Kg i disposa d’unes rodetes que permeten afinar-ne la estabilització al terra.

Te 24 programes repartits en 4 subcategories:
Salut / Tonificació / Pèrdua de pes / Rendiment
Inclou 7 funcions: calories, temps, velocitat, velocitat mitjana, distància, RPM (revolucions per minut) i pulsacions cardíaques. Opcionalment l’ app gratuïta E Connected connecta la bici (Bluetooth), amb una tauleta o smartphone.
Ajustar la resistència Es regula des del monitor. Te 15 nivells.

Posició recta de l’esquena

S’aconsella posar el manillar a la posició cool

Posició esportiva o d’spinning

Posar el manillar en l’altre posició, anomenada sport

Qui pot fer ús de la bicicleta estàtica EB900?   
Qualsevol veí o copropietari dels habitatges de la finca. Els menors no en podran fer ús. La bicicleta no es per jugar.

Consells:

De seguretat. AVÍS IMPORTANT

L’ús incorrecte d’aquesta bicicleta EB900 pot comportar lesions greus. La Comunitat de Propietaris Europa2933 no es fa responsable dels danys o lesions degudes a un ús inadequat.

No es recomana l’ús de pulsòmetres de ma per a persones amb marcapassos. Consulti el seu metge abans d’iniciar qualsevol nou pla d’entrenament al damunt de la bicicleta. Els valors i mètriques indicades al terminal que connecti amb la bicicleta (mòbil o tauleta), poden ser inexactes. Només serveixen com a referència (talment com el propi monitor sempre disponible). 
Compte al pujar i baixar de la bicicleta, que cal emprar amb el calçat adequat.   
Ajusti sempre el seient i el manillar segons les seves necessitats personals.       
Els nens de 14 anys, així com els adults sense experiència i coneixement d’aquestes bicicletes haurien de ser supervisats o bé instruïts prèviament al seu ús.

D’ús
Usuaris d’un pes màxim de 150 kg. i una alçada entre 1,50 m i 1,90 m.          
Cal baixar de la bicicleta per ajustar-la a la nostre mida. .
Per saber l’alçada a que posar el seient, asseieu-vos a la bicicleta i amb un dels pedals a baix, els vostres genolls han de quedar lleugerament doblegats.Aproximadament el seient s’alinea amb la part superior de l’ós del maluc. Per saber la profunditat, la distància entre el seient i el manillar vindria a ser igual a la mida de l’avantbraç. Aproximadament amb el genoll doblegat i el peu en posició de les 15h, el genoll s’ha d’alinear amb els dits del peu.

Freqüència cardíaca màxima (FC MAX):       
Dones: 226  – edat          Homes: 220 – edat     Principiant: Afegir-ne 10     
Recuperació en relació a la FC MAX, segons l’objectiu:   
Recuperació lenta – entre el 60% i 69%       Pèrdua de pes – entre el 70% i 79%        

Manteniment i cura necessàries per a qualsevol ús
:
1-Compte amb els objectes que puguin tallar o esquinçar la funda (calçat, anells, ungles llargues, punxons…). Abans de fer-la servir convé revisar que no tingui cap forat ni estrip que caldria reparar el més aviat possible. Si no us en podeu cuidar tot seguit, informeu-ne al conserge o deixeu una nota. 2-En acabar el seu ús, convindria fer una mínima neteja de la bicicleta, per deixar-la plenament operativa, particularment si heu suat. Haureu de tornar a posar la funda, tret que un altre usuari la vulgui fer  servir. En aquest cas caldrà baixar el manillar a la seva posició més baixa. Cas que no hi hagi ningú més, caldrà posar-la i assegurar-se que queda ben tancada la zona del peu. Es tracta de protegir la bicicleta de la pols.

Pulsòmetre de ma: S’aconsella col·locar les mans de 5 a 10 segons de tant en tant al llarg de l’exercici i no des del principi fins el final de la sessió sense parar. També netejar i eixugar els sensors després de cada ús.   
Resum de la sessió:
En acabar, i en els 2 minuts de recuperació, es visualitza el resultat de la sessió:  la freqüència cardíaca mitjana, el nombre de calories cremades i la velocitat mitjana.

Inici ràpid (GO): comença a pedalejar i ajusta la resistència – o +. Si t’atures fa una pausa màxim de 60 seg. S’apaga a 1 minut 20 segons o botó Sortir   

Programes (per defecte de 30 minuts, ajustables amb – i +):

Salut (FIT) Estar en forma.  
Dos pics d’esforç inclosos a una seqüència d’esforç amb una fase progressiva i un altre descendent.

Tonificació (MUSC)   
Doble ascens, el ritme s’adapta a la resistència. Alta resistència àritme més lent.

Pèrdua de pes (CAL)  
Manté un ritme força ràpid tota la sessió. Procureu mantenir les mans al seu lloc tota la estona.

Rendiment (PERF)    
Intervals d’alta resistència per millorar la resistència i càrrega muscular. Caldria mantenir el ritme tota la estona, la recuperació es fa en baixa resistència.