Problemes d’accés al pàrquing – Denúncia pública

La darrera modificació dels serveis municipals del districte de les Corts, feta els mesos de març i abril de 2022 ha esdevingut un malson per una majoria de veïns. Concretament per als veïns usuaris dels pàrquings de la finca Europa29 i ens consta, també per als usuaris del pàrquing de les noves finques del carrer Can Sagalar amb l’únic accés per la nova finca del carrer Dr. Ibàñez.

Veieu una mostra gràfica de la problemàtica i l’ús real dels espais del tram final del c Europa (fotos en dies diferents, de finals d’abril principis de maig):

Sortides dels pàrquings de Europa 29 i Dr. Ibáñez

Vista aèria del c. Dr. Ibáñez amb els accessos als pàrquings Dr. Ibáñez i Europa 29
Entrada pàrquing Europa 29 segons senyalització actual (6 maig 2022)
Al fons c.Dr. Ibáñez amb vehicles grans dificultant l’accés al pàrquing Eoropa 29 al fons a ma esquerra
Vehicles ocupant espais no permesos sortida carrer Cabestany
Gran aparcament de mootos en bateria al carrer Can Sagalar ocupats per vehicles..

Aquesta problemàtica va ser verificada in-situ, la darrera setmana d’abril, per una representant de la Associació de veïns de les Corts, que en va informa per escrit la Direcció de Serveis de Llicències i Serveis públics del districte, que molt atenta a la informació va enviar un representant dels serveis tècnics que va verificar tots els usos indicats en la estona que vàrem estar-ne parlant.

Al darrer ple del districte celebrat el passat divendres 5 de maig, vàrem sol·licitar sumar-nos al prec d’ERC que parlava dels greuges derivats d’aquesta darrera ordenació així com l’anterior d’accés a la zona antiga del barri. En podeu veure el tall del vídeo amb el nostre prec amb la informació dels greuges i també la proposta que en vàrem fer.

Des del minut 3:13:15 al 3:17:17 hi podreu trobar la nostre intervenció al ple i la corresponent resposta de l’equip de govern.

Quedem a la espera que la consellera tècnica del districte, la Sra. Irene Morales, que va ser la que ens va acceptar el prec i respondre, contacti amb nosaltres a fi de poder trobar la millor solució per a tothom (7 de maig de 2022).

Actualització a 18 de maig de 2022

Aquesta tarda hem estat a la reunió del districte de les Corts, que donava compliment a la promesa de la consellera tècnica Sra. Irene Morales al ple del passat 5 de maig, tal i com s’explica al començament d’aquesta pàgina. Hi assistiren també la gerent del Districte, la Sra. Sara Jaurrieta, el director de Servei de Llicències i Espai públic Sr. Albert Bassas acompanyat pel tècnic de la seva àrea Sr. Guillem Osca i alguns funcionaris més, així com president de pàrquings i comunitats de diferents finques del barri vell afectades pels recents canvis viaris de la zona.
Dons bé, tenim dues notícies:
1er. Estant treballant el projecte aprovat popularment de la dita Plaça Europa, doncs disposen del pressupost per iniciar la seva execució aquest mateix any.
Aquesta és la idea final que hem entès aplicarien, pel que fa a la zon del carrer Europa davant la nostre finca. Al dibuix i en les fletxes vermelles, indico els sentits de circulació previstos. La plataforma aprovada en la consulta aprovada pels veïns (en gris blau clar al dibuix) només permet legalment un únic sentit de circulació i aquest serà en sentit Llobregat, com està dibuixat.

2n. S’ha aprovat el prec que vàrem defensar al ple, així que davant la sortida del pàrquing de la finca posaran una zona groga que ens permetrà també poder accedir al pàrquing des del carrer Europa quan circulem des del carrer Galileu o carrer Gandesa o carrer Europa des del Corte Inglés. Pel que fa a les dues motos que dificulten la sortida, sembla que almenys una de les places la trauran, tot i que potser també les dues. Es manté l’accés per carrer Dr. Ibáñez pels cas que s’hi arribi des del carrer Numància.
Cal però tenir present que la solució és temporal fins que s’executin el projecte final de plaça Europa, indicat en el 1er punt i que llavors quedarà com us indico al primer dibuix. El dibuix d’aquesta situació temporal serà la del següent dibuix.

Confiem que el punt 2n s’executi el més aviat possible, tal i com han respost al prec del passat 5 de maig. Una celeritat que s’agraeix.

Actualització a 9 de juny de 2022

Ja podem entrar i sortir del pàrquing, sense infringir les normes, tal i com vàrem demanar a la darrera reunió al districte. L’ajuntament i el districte han complert amb la paraula donada.